Uitleg: Systeemtherapie

Bij systeemtherapie worden de problemen van een mens bekeken in samenhang met zijn leefomgeving, oftewel: systeem. Een systeem bevat alles in onze omgeving dat een belangrijke rol speelt in ons leven zoals familie, gezin, vrienden, school, echtgenote, echtgenoot, kinderen…..

De mensen in een systeem beïnvloeden elkaar, waardoor soms problemen kunnen ontstaan. Het is bijna niet mogelijk om te achterhalen waar en wanneer het probleem is begonnen.

Dat houdt in dat bij het ontstaan van een probleem oorzaak en gevolg niet zijn te onderscheiden maar samenhangen in een circulair proces.

Voor mij als systeemtherapeut is het belangrijk om te zien hoe de mensen met elkaar communiceren, hoe ze elkaar beïnvloeden, en welke gewoontes en manieren met elkaar ontwikkeld zijn. Men staat namelijk niet los van zijn systeem.

Een mens zonder zijn systeem heeft geen “betekenis”.

Door de TA te combineren met systeemtheorie beschik ik over een prachtig instrument om mee aan de slag te gaan.

TA gebruik ik om te zien wat je drijfveren zijn in je relatie, met jezelf, de anderen en de wereld; systeemtherapie gebruik ik om te zien in welke verhouding je tot je systeem staat.

Hoe beïnvloed jij je systeem en welke invloed heeft je systeem op jou?

 

 

 

%d bloggers liken dit: