Werkwijze

 

Hoe ga ik te werk?

  • We hebben eerst telefonisch (of per e-mail) contact
  • U vertelt over uw hulpvraag
  • Indien ik uw hulpvraag kan invullen dan volgt een persoonlijke afspraak
  • Het persoonlijke gesprek zal ongeveer 60 minuten duren

Methodes:
Afhankelijk van uw vraag

  • Praat ik met u
  • Doe ik oefeningen met u
  • Maak ik een familieopstelling
  • Ga ik met u luisteren naar uw “ innerlijke stemmen”
  • Ons lichaam heeft een eigen geheugen en een eigen verhaal. Dat is een hulpmiddel in de gesprekken