Uitleg: Systeemtherapie

De mens is zijn/haar relatie

Bij systeemtherapie worden de problemen van een mens bekeken in samenhang met zijn leefomgeving, oftewel: systeem. Een systeem bevat alles in onze omgeving dat een belangrijke rol speelt in ons leven zoals familie, gezin, vrienden, school, echtgenote, echtgenoot, kinderen, enzovoort.

De mensen in een systeem beïnvloeden elkaar, waardoor soms problemen kunnen ontstaan.

Dat houdt in dat bij het ontstaan van een probleem oorzaak en gevolg niet zijn te onderscheiden maar samenhangen in een circulair proces.

Voor mij als systeemtherapeut is het belangrijk om te zien hoe de mensen met elkaar communiceren, hoe ze elkaar beïnvloeden, en welke gewoontes en manieren met elkaar ontwikkeld zijn.

Een mens zonder zijn systeem heeft geen “betekenis”.

%d bloggers liken dit: